ÜYELİK (DERS VEREN) SÖZLEŞMESİ

ÜYELİK (DERS VEREN) SÖZLEŞMESİ

1. Madde   Bu sayfada paylaşılan üyelik sözleşmesi ve Sitede paylaşılan diğer kurallar 5056543.ru tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Sitenin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcının, Siteden yararlanmaya başladığı andan itibaren  veya Web Sitesi üzerinden Ders Talebi oluştururken bu Sözleşmeyi onayladığını taahhüt ettiği kabul edilir. Bu sayfada veya farklı sayfalarda paylaşılan kurallar ve şartların sizin için uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen siteyi kullanmayınız.

2. Madde   5056543.ru ihtiyaç duyulduğunda sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme ya da düzenleme hakkına sahiptir. Kullanıcı sözleşmesi değiştiğinde veya güncellendiğinde geçmişte hizmet almış kullanıcılara bilgilendirme yapılmaz. 

İş bu Sözleşme metni içerisinde;

 • “5056543.ru” Bilge Kalem Teknoloji ve Yazılım Şirketi’nin sahiplendiği ilan platformunu,
 •  “Web Sitesi” http://5056543.ru internet sitesini,
 •  “Kullanıcı” veya “Ders Talep Eden” ( Yönetmelik kapsamında Hizmet Alan olarak düşünülmelidir )   Web sitesinden yazılı veya sözlü ders talep eden kişileri,
 •  “Üye” veya “Ders Veren” ( Yönetmelik kapsamında Hizmet Sağlayıcı olarak düşünülmelidir )  E-posta kaydı ve profili için gerekli bilgileri alınarak iş bu Üyelik Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak profil oluşturan ve kendine ait paneli olan kişiyi,
 • “Site Yönetimi” 5056543.ru sitesinin yönetimini, kontrolünü sağlayan Bilge Kalem Teknoloji ve Yazılım şirketi bünyesinde çalışan site yöneticilerini ve yazılımı,
 • “Ücretli Üye” veya “Ücretli Profil” ( Yönetmelik kapsamında Hizmet Sağlayıcı olarak düşünülmelidir )  web sitesine üyelik ücreti ödeyerek kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş kişiyi,
 • “Ücretsiz Üye” veya “Ücretsiz Profil” web sitesine başvuru yapmış fakat üyeliği aktif olmamış kişiyi,
 • “Ders Talebi” Kullanıcı tarafından, bir veya daha fazla Üye’den özel ders almak amacıyla Web Sitesindeki profillerden veya site yönetimini arayarak sözlü olarak paylaşılan, site yönetimi tarafından uygunluğu kontrol edilip ilgili üyelere iletilen talepleri,
 • “Referanslı Üye” site yönetimine Sabıka belgesi, Öğrenci veya Mezuniyet belgesi, üniversitedeki bir akademisyenden referans mektubu, site yönetimi ile yüz yüze görüşme şartlarını sağlayan ve bunun karşılığında sitede öncelikli konumlandırma hizmeti verilen, ders taleplerinde önceliği bulunan, üyelik ücretine ek olarak reklam ve danışmanlık ücreti de alınan, kendilerinden ders talep edildiğinde ders talep eden ile ilk görüşme kendileri adına yapılan, sitede yazılımsal ve işlevsel olarak farklı bir üyelik paneline sahip olan, 5056543.ru ‘un kendilerine yazılım, reklam ve tanıtım olarak danışmanlık yaptığı üyeleri,
 • “Dopingli Üye” sitedeki profili, alınan reklam ve tanıtım hizmet bedeline karşılık öncelikli konumlandırma hizmeti verilen üyeyi,
 •  Sitede kullanılan “Veli” ve “Velimiz” kavramları hizmet talep eden kullanıcıları temsil eder. 5056543.ru hiçbir kullanıcıdan ücret alamaz ve öğrenci listesi tutmaz.
 • “Sözleşme” iş bu Kullanıcı Sözleşmesini,
 • “Yönetmelik” 26 Ağustos 2017 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i,

ifade eder.

3. Madde  5056543.ru, sözleşme çerçevesinde Hizmet Veren (özel ders veren üye) profilini üyelerin kendilerinin paylaştığı bilgilere göre sitede yayınlayan ve Hizmet Alan (ders talep eden) kullanıcıların taleplerini üyelere ulaştırma hizmeti sağlayan bir ilan platformudur.

4. Madde   5056543.ru yalnızca bir platformdur, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Yönetmelik’in 6/4 maddesine göre, 5056543.ru aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

5. Madde  5056543.ru sitede profil oluşturan üyelerin MEB tarafından tanımlanan “Öğretmen” tanımı gereğince profillerinin bu tanıma uygunluğunu kontrol etmekle yükümlü değildir. Üyelerin kendi beyanları ve kabulleri ile kendilerini öğretmen olarak tanımlaması kendi sorumlulukları altındadır.

6. Madde 5056543.ru ve bağlı bulunduğu Bilge Kalem Teknoloji ve Yazılım şirketi 5580 kanun numaralı ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU kapsamında eğitim öğretim faaliyetleri yapan veya eğitim öğretim faaliyetlerine aracılık hizmeti veren bir KURUM değildir. Kanunda belirtilen KURUM tanımlamalarının hiçbirisine girmez. 5056543.ru 26 Ağustos 2017 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik kapsamında bir hizmet sağlayıcı bir platformdur.

 

7. Madde 5056543.ru ders talep eden kullanıcılardan hiçbir ücret talep etmez. Gelirini hizmet vermek isteyen üyelerinden sağlar. Verdiği hizmete karşılık alınan ücretlere fatura düzenler ve vergisini öder. Gelir Dairesi Başkanlığı 30/07/2013 tarih ve 84098128-120.04-450 sayılı “Öğrencilere özel ders verilmesi karşılığında alınan ücretin serbest meslek kazancı olarak değerlendirileceği hk.” Özelge kapsamında, Üyeler yasal olarak serbest meslek mensubu sayılır ve serbest meslek makbuzu düzenleyip kazanç defteri tutmakla mükelleftir. 5056543.ru üyelerinin verdikleri hizmetlerden dolayı elde ettikleri gelirlerden doğacak kazançlarının vergi beyanlarını takip etmez ve sorumluluk kabul etmez.

 

8. Madde   Web Sitesi’ne üye olup profil oluşturmak ücrete tabidir. Üyelik şifresinin belirlenmesi ve korunması üyenin kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. 5056543.ru, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.

 

9. Madde   Üye hesabı oluştururken Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. 5056543.ru, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir.

10. Madde   Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.

11. Madde   5056543.ru, Ders Taleplerini kendi denetiminden geçirdikten sonra, uygun görmesi halinde ders veren üyeye iletir. Ancak Ders Talebi’nin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk Ders Talep Eden’e aittir.

12. Madde  Ders talep eden, anlaştığı üye ile kendi anlaştığı şartlar altında çalışır. Hizmet alımı esnasında doğabilecek güvenlik vb. sorunlardan site yönetimi sorumlu değildir. Ders talep eden kendi güvenliğini kendisi sağlamakla yükümlüdür. 5056543.ru referanslı üyeler dahil hiçbir üyeye kefil olmaz ve sorumluluk kabul etmez. Sadece referanslı üyeler hakkında teslim eden belgeler ile alakalı ders talep edene bilgi paylaşımı yapabilir ve belgelerin doğruluğu hakkında bilgi paylaşımı yapabilir.

13. Madde En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı ders talep formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak işbu Sözleşme koşulları ve Üye (ders veren) Hizmet Veren Sözleşmesi’ni onayladıktan sonra kabul edilen koşul ve içeriğe uygun bir profil oluşturup Hizmet Veren (özel ders veren öğretmen) sıfatı kazanabilir.

14. Madde   Ders veren üye profili oluşturmak için istenen bilgiler teyit edilmez, üye tarafından girilen bilgiler doğru kabul edilir. Ders veren üyenin özel ders vermek için gerekli izne, ruhsata, lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu 5056543.ru kontrol etmez. Sadece referanslı üye olmak isteyen ders verenlerin site yönetimi ile paylaştığı öğrenci belgesi, sabıka belgesi, diploma, akademisyen referansı ve referanslı üye başvuru formu gibi belgelerin teyiti ve onayı site yönetimi tarafından yapılır. Yapılan işlem sadece belgelerin gerçekliğini kontrol ve üye ile yapılan yüz yüze görüşme neticesinde referanslı üye şartların yerine getirilmesi işlemidir. İbraz edilen belgelerdeki sahtecilik ve yanlış referans vb. durumlardan 5056543.ru sorumlu değildir. Referanslı üyelere yönlendirilen kullanıcılar ile elde edilen ticari kazancın vergisel boyutundan 5056543.ru sorumlu değildir. 5056543.ru referanslı üyelerin ilk 50 hizmet girişine karşılık referanslı üyeler tarafından yapılan hizmet bedeli ödemelerine fatura düzenler ve vergilendirir.

15. Madde   Yönetmelik Madde 5/4 gereği,. 5056543.ru üzerinden özel ders hizmeti veren üye şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Adı ve soyadı. (ii) İkametgâhının bulunduğu il. (iii) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi.

16. Madde   Hizmet Veren üyeler ile ilgili şartlar ve Hizmet Veren’in yükümlülükleri profil oluşturma öncesinde onaylanması gereken Üyelik (Ders Veren) Sözleşmesi’nde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Hizmet sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte Hizmet Alan’a (kullanıcıya) iletmek Hizmet Veren’in sorumluluğundadır. 5056543.ru’un söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

17. Madde   24 Aralık 2017 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne (Sıra No: 464) göre Aracı Hizmet Sağlayıcı olan 5056543.ru; 01.07.2016 tarihinden itibaren takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleşen işlemlere ilişkin olarak; (i) Aracılık hizmetinin sağlandığı internet adres veya adreslerini, (ii) Aracılık hizmeti verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini, (iii) Aracılık hizmeti verilenler adına gerçekleştirilen mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat tutarı ve tarihini, Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın BTRANS sistemi aracılığıyla elektronik ortamda iletmekle mükelleftir.

 

18. Madde   Hizmet Veren Üye (ders veren) kendisine gönderilen bir Hizmet Talebi (Ders talebi) için Web Sitesi üzerinden sms olarak gönderilen linke tıklayarak talebi paneline gönderir ve hizmet talep edenle kendi belirlediği şartlarda görüşme yapar ve anlaşabilir. Her talep hizmet veren üye ile paylaşılmaz, uygunsuz talepler paylaşılmadan silinir.

19. Madde   Hizmet Alanlar, hizmet veren üye ile aralarında anlaştıkları ücreti 5056543.ru kontrolü dışında Hizmet Veren’e doğrudan ödeyebilir. Site olarak hizmet verenin hizmet alanlardan ödeme alması için oluşturulan bir ödemesi sistemi yoktur.  

20. Madde   Hizmet alanların hizmet veren üyelere yapmış oldukları ödemeler 5056543.ru aracılığı ile gerçekleşmez, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa ilgili Hizmet Veren tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler 5056543.ru’dan talep edilemeyecek olup 5056543.ru yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin Hizmet Veren Üye’lere fatura kesmekle yükümlüdür.

21. Madde   Hizmet Verenler üyelik ücretlerini iyzico üzerinden yaptıkları durumlarda eğer bir ücret iadesi gerçekleştirişlmesi gerekiyor ve site yönetimi tarafından uygun bulunursa ücret iadesi yapabilir veya yapılması için anlaşmalı ödeme kuruluşuna talimat verebilir.

22. Madde   Kredi kartı ile yapılan doping ve üyelik ücreti için 5056543.ru yalnızca ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. İlgili ödeme kuruluşu tarafından Kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.

23. Madde   İşbu kullanıcı sözleşmesinde tanımlanan sistemin işleyişini sağlamak amacıyla 5056543.ru Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasındaki ödeme işlemlerinin gerçekleşmesine aracılık hizmeti sağlamaz. 5056543.ru sadece hizmet verenlerden üyelik ücreti ve reklam tanıtım hizmet bedeli alır. Hizmet veren ve hizmet alan arasındaki ödeme ile ilgili problemlerde site yönetimi sorumluluk kabul etmez.

24. Madde   Hizmet Veren tarafından satın alınan Ücretli Üyelik Hizmeti, hiç talep almamış olmak ve iade talebi yapılması durumunda iade edilebilir. Üyelik süresi dolmamış üyelerin ücret iadeleri için 5056543.ru sürenin dolmasını bekleme hakkına sahiptir. Bu tarz durumlarda ajanda tutulmaz, üyenin belirtilen süreyi bekleyip iade talebini yinelemesi istenir.

25. Madde   5056543.ru’un Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasındaki sözlü anlaşma için site yönetimi olarak garanti etmez ve edemez. Hizmet Alanlar Hizmet Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar. Web Sitesi aracılığı ile Hizmet Verenler’den alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Hizmet Verenlere aittir. 5056543.ru’un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

26. Madde   5056543.ru, Hizmet Veren'i veya hizmetlerini eğer referanslı üye değilse tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. Sadece referanslı üyelerin site yönetiminde bulunan bilgileri dahilinde hizmet alanlara referanslı üye adına (danışmanlık hizmeti olarak) tavsiyelerde bulunulabilir. Bu tavsiyelerin hizmet alan açısından bir bağlayıcılığı yoktur, kendi özgür irade ve tercihleri doğrultusunda istedikleri hizmet sağlayan üyeye yönlendirilme hakları vardır. Söz konusu durum, 5056543.ru’un vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.

27. Madde   5056543.ru, Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Hizmet Veren’in sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Hizmet Alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan 5056543.ru’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

28. Madde 5056543.ru referanslı üyeler adına hizmet verdikleri kullanıcıları arayabilir ve diğer kullanıcılara karar vermelerinde yardımcı olması adına memnuniyet sorgulaması yapabilir. Bu sorgulama referanslı üyelerin bilgisi ve istekleri doğrultusunda yapılan ek bir hizmettir ve ücrete tabidir

29. Madde Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Hizmet Verenlere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Veren’e aittir. 5056543.ru’un ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Hizmet Verenlere aittir.

30. Madde  5056543.ru Hizmet Alan’a ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Hizmet Alan’ın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

31. Madde  Hizmet Veren ile Hizmet Alan arasında gerçekleşen özel ders sonucu ticari faaliyetin gerçekleşmesinden kaynaklacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. 5056543.ru tarafından işletilen Web Sitesi bizzat hizmeti sağlayan değil hizmet sağlayıcıların profillerinin ilan olarak bulunduğu ve hizmet talep edenlerin kendilerine uygun profil seçmelerine yardımcı olan bir platformdur. 5056543.ru, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.

32. Madde 5056543.ru, sisteminde kayıtlı Hizmet Alanların isim, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerinin ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Hizmet Verenler ile paylaşılmasından dolayı Hizmet Alan ve Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Hizmet Alan ve Hizmet Veren, işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir.

33. Madde  Hizmet Alan ( ders talep eden) bilgileri 5056543.ru tarafından ilgili Hizmet Veren ile hizmetin sağlanması adına paylaşılmaktadır. Talebin paylaşılması özel ders hizmetinin gerçekleşmesi anlamına gelmez. Hizmet alan eğer formda belirtmemişse ilgili talebini farklı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılmasına izin vermiş olur. Hizmet veren üyelerin bilgileri kendileri profillerinde belirtmediler ise hizmet talep edenlerle paylaşılmaz. Söz konusu bilgilerin Hizmet Veren tarafından ayrıca Hizmet Alan’ın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Hizmet Alan ile Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

34. Madde  5056543.ru ile Hizmet Veren arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) *danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır. Sadece referanslı üyelere hizmet talep edenlere kolay ve hızlı ulaşabilmeleri ve verimli çalışma yapabilmeleri adına danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

35. Madde 5056543.ru sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Web Sitesi'nin kullanımına ilişkin olarak 5056543.ru’a üyelik ücreti ödeyen ders verenlerin ücret iadeleri seçmiş oldukları paketin kullanım miktarlarına orantılı olarak talepleri doğrultusunda yapılabilir. Üyeler farklı bir talepte bulanamazlar.

36. Madde 5056543.ru veya işbirliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Hizmet Veren Üye (üyelik ücreti) işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle 5056543.ru’un Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

37. Madde 5056543.ru, Web Sitesi'nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. 5056543.ru, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler 5056543.ru’un gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

38. Madde 5056543.ru Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta veya push bildirim yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [[email protected]] adresine yazılı bildirimde bulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

39. Madde Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde 5056543.ru, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, 5056543.ru kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.

40. Madde Kullanıcılardan Hizmet Veren’e ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, 5056543.ru tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. 5056543.ru’un söz konusu yorumları düzeltme, sıralama ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. 5056543.ru, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

41. Madde Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, 5056543.ru dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı Kullanıcı’ların ve belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.

42. Madde Hizmet Veren ve Hizmet Alan, Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden 5651 sayılı Yasa’nın 4. Maddesine göre hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, 5056543.ru tarafından yayınlanmış olması Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın sorumluluğunu kaldırmamaktadır.

43. Madde 5056543.ru hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.

44. Madde 5056543.ru, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

45. Madde 5056543.ru Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üye’liği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir. Üyelik ücreti iadesi bu tarz durumlarda site yönetimi insiyatifindedir.

46. Madde Üyeler ücret iadesi için talepte bulunurlar, 5056543.ru değerlendirir ve işlem yapar. Ücret iade talebi olmayan üyelere talepleri olmadığı için sitenin hizmetlerinden yararlandığı düşünülerek herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

47. Madde Kullanıcılar ve üyeler, birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.

48. Madde Kullanıcı’lar veya üyeler birbiriyle ya da 5056543.ru çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte içerikler kullanamaz. Aksi bir durum Kullanıcı’nın haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.

49. Madde Hizmet Alan (kullanıcı, ders talep eden) veya Hizmet Veren’ler (üye, ders veren), kendileri veya bir başkası için hizmet almadığı veya sağlamadığı halde, lehte veya aleyhte yorum yazamaz, bir başkasının iş ürünleri, markası, ticari ünvanı ve hizmetleri hakkında haksız rekabet yaratacak şekilde içerik yazamaz.  

50. Madde 5056543.ru Sitenin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Sitenin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez.

51. Madde 5056543.ru, Siteden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

52. Madde 5056543.ru, yapılan güncellemeler esnasında doğabilecek veri kaybından sorumlu değildir.

53. Madde 5056543.ru üye bilgilerini ve site özgün verilerini koruma amaçlı tedbirleri almaktadır. Ancak veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

54. Madde 5056543.ru kullanıcıların sitede bulanan üyelere; eğer telefon numarası varsa telefonla veya çeşitli internet aramalarında iletişim bilgilerine ulaşılarak oluşan etkileşimden ve her türlü ticari veya ticari olmayan işlemden sorumlu değildir.

55. Madde 5056543.ru, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı’nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.

56. Madde Web sitesinin tasarım ve yazılımı ile alakalı bütün haklar 5056543.ru’a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.

57. Madde 5056543.ru’a kullanıcılar veya üyeler tarafından yapılan yorum ve eleştirilerin telif hakları 5056543.ru’a aittir. 5056543.ru söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını site içerisinde ve sosyal medya hesaplarında yayımlamayabilir. 5056543.ru, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

58. Madde 5056543.ru sitesine kullanıcılar ve üyeler tarafında eklenen içeriklerin sorumlulukları tamamen yazarlara aittir. 5056543.ru herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.

59. Madde 5056543.ru sitesinde başka internet sitelerine link verilebilir. Bu bağlantı yapılan sitelerin içeriğinden 5056543.ru sorumlu değildir.

60. Madde 5056543.ru, üyeler veya kullanıcılar tarafından siteye eklenen yasadışı veya yasak olacak türden içeriği sormadan ve izin almadan kaldırma ve söz konusu içeriklerin isteye girişini yapanların üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar.

61. Madde İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul (Cağlayan) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

62. Madde 5056543.ru sisteminde kayıtlı her türlü bilgi teknik bir sorun olmadığı müddetçe en az bir (1) yıl boyunca saklanır. Üyeler ve kullanıcılar arasındaki uyuşmazlık yasal mercilere iletilmesi durumunda 5056543.ru yetkili mercilerin taleplerini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu bilgiler istenmesi durumunda paylaşılır ve taraflar da sözleşme gereği bunu kabul etmiş olurlar.

63. Madde Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği, Kullanıcılara ve Üyelere 5056543.ru tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır. Sözleşmeyi kabul etmeyen üyeler ve kullanıcılar sitedeki verilerini [email protected] adresine mail atarak silebilirler. Sitede verileri bulunmayan üyelerin site ile arasındaki bağlayıcılığı sonlanmış olur. Eski anlaştığı kullanıcılar için sözleşme şartları aynen geçerlidir. Kullanıcılar siteyi kullanarak sözleşme ile bir veya birkaç seferliğine muhatap olmuş sayılırlar. Farklı bir talepte bulunmayarak sözleşme ile ilgili şartlardan muaf olurlar. Kullanıcıların geçmiş talepleri sözleşme kapsamındadır, sonradan feshedilemez. 

купить диплом в Курске

сео сайта

печать плакатов