Blog

(CALL)-Bilgisayar tabanlı eğitim

Günümüz teknolojisinin gittikçe ilerlediği inkar edilemez bir gerçektir. Öyle ki küçükten büyüğe herkesin teknolojiyle iç içe olduğu bu dönemde yapılması gereken teknolojiyi inkar etmek, yadsımak y...